Category: Hälsa

Personlig assistans och bostad: Hur kan assistans bidra till bättre boendeförhållanden för personer med funktionsnedsättning?

personlig assistans

Personlig assistans kan bidra till bättre boendeförhållanden för personer med funktionsnedsättning genom att underlätta hemarbete och underhåll av bostaden, öka tryggheten och säkerheten, samt öka möjligheterna till social samvaro och fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda personlig assistans kan personer med funktionsnedsättning få en mer självständig och delaktig tillvaro i sina hemmiljöer. Vad är personlig assistans? Personlig